Ons specialisme

Wij begeven ons op het terrein van de industrie en nijverheid, bouw en vastgoed, landbouw en visserij, non-profit organisaties en landelijke en lokale overheid. Wij zijn bekend met de verschillende inspectie- en opsporingsdiensten, zoals de Fiod, de douane, ILT, NVWA, SZW, zorg- en onderwijsinspectie, de Kansspelautoriteit, de FIU, BFT en de Rijksrecherche. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid met haar eigen regelgeving en dynamiek is voor ons bekend terrein.

Onze specialisten

Wij staan u bij met raad en daad op het politiebureau, bij doorzoekingen, bij verhoren, beslagleggingen en in de zittingszaal. Maar ook achter de schermen zijn wij actief op verschillende niveaus en betrachten wij de nodige discretie. Wij treden in contact met verschillende betrokkenen en deskundigen. Wij werken nauw samen met onze andere kantoorsecties, in het bijzonder onze sectie bestuursrecht. Het bestuursrecht en het strafrecht komen immers samen in het bestuursstrafrecht.

Ons Team heeft opgetreden in zaken die landelijk bekend staan zoals de vastgoedfraude, het instorten van het dak van het FC Twente stadion, het incident met de ‘monstertruck’ in gemeente Haaksbergen en de paardenvleesfraude.

  Terreinen

  • Ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping.
  • Schending ambtsgeheim.
  • Douanedelicten.
  • Financiële fraude, zoals in de boekhouding, faillissementen, beleggingen of met subsidies.
  • Fiscale fraude.
  • Fraude in de voedselindustrie.
  • Fraude in de vastgoed.
  • Milieudelicten, in en buiten Nederland.
  • Calamiteiten en ongevallen in de bouw, op de weg, het water, de industrie en bij evenementen.
  • Fraude kansspelautomaten.
  • Overtreding van bijzondere wetgeving, zoals Flora- en Faunawet, Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Visserijwet en de Waterwet.

  Team strafrecht terreinen