"De praktijk zal ons moeten leren wat de gevolgen, met name ook op de langere termijn, precies zullen zijn. Uiteraard blijven wij die praktijk, onder meer ook vanuit team Overheid en aansprakelijkheid, op de voet volgen. "

Het Coronavirus COVID-19 houdt ons momenteel allen in de greep. Recent zijn van Rijkswege ongekende maatregelen afgekondigd. Duidelijk is dat zowel het virus als de getroffen maatregelen, vergaand ingrijpen in de samenleving. Vrijwel alle burgers, ondernemingen, instellingen en ook overheden hebben hiermee te maken. Uiteraard krijgen ook wij op dit moment veel vragen binnen over de gevolgen van het ‘Coronavirus’. Het gaat dan om een breed spectrum aan vragen: van werktijdverkorting tot steun van de overheid en van (nood)verordeningen en noodbevelen tot het (niet kunnen) nakomen van contractuele verplichtingen. Lees in dat verband ook het blog over de contractuele gevolgen van het Coronavirus.

De praktijk zal ons moeten leren wat de gevolgen, met name ook op de langere termijn, precies zullen zijn. Uiteraard blijven wij die praktijk, onder meer ook vanuit team Overheid en aansprakelijkheid, op de voet volgen.

Recent werd bijvoorbeeld bekend dat de Europese Commissie een tijdelijke regeling heeft opgesteld die het overheden toestaat in verschillende vormen staatssteun te verlenen aan ondernemingen die in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus. Eurocommissaris Vestager maakte in een verklaring hierover duidelijk dat de staatssteunregels bij kunnen dragen aan het nemen van adequate maatregelen in deze bijzondere tijd. Volgens de tijdelijke regeling zullen onder meer directe tegemoetkomingen en belastingvoordelen tot € 500.000,- per onderneming zijn toegestaan.

Daarnaast blijkt de Commissie ook snel tot goedkeuring van aangemelde steunregelingen over te kunnen gaan. Een door Denemarken voorgenomen steunregeling om organisatoren van grote evenementen die geannuleerd worden te kunnen compenseren werd binnen 24 uur na aanmelding van de steunregeling goedgekeurd. De grondslag voor de goedkeuring van dit soort maatregelen kan volgens de Commissie worden gelezen in artikel 107 lid 2 sub b van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Volgens die bepaling zijn steunmaatregelen tot herstel van schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen verenigbaar met de interne markt.

Wilt u meer weten over deze onderwerpen of heeft u andere juridische vragen in verband met het Coronavirus COVID-19? Neem dan gerust contact op met één van onze juridische experts. Om u ook in deze situatie goed van dienst te kunnen zijn hebben wij een multidisciplinair team samengesteld en een helpdesk ingericht, te benaderen via helpdeskcoronavirus@justionadvocaten.nl en via een aantal (contact)personen. Klik hier voor verdere contactgegevens. 

< Naar overzicht