Blog Door mr. R.M. (Ronald) Pieterse, mr. drs. J.J. (Jan) Jacobse

Onder de werktitel ‘Natje, Droogje, Zoutje’ verzorgen wij regelmatig lezingen voor waterbeheerders. Daarin geven wij dan een update geven van recente ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheid voor waterbeheer. Een aantal van de onderwerpen uit deze lezingen bespraken wij in onze meest recente nieuwsbrief Special Overheid en willen wij graag ook door middel van deze blogserie onder uw aandacht brengen. In deel 5 van de serie een korte update over droogte:

In tegenstelling tot de stortvloed aan wateroverlastrechtspraak, zijn uitspraken over schade als gevolg van watertekorten schaars. De gevolgen van het droogvallen van watergangen in periodes waarin behoefte is aan water kunnen niettemin fors zijn en daarmee dringt ook de vraag op wie er instaat voor de (on)beschikbaarheid van water.

In een uitspraak van 12 mei 2021 heeft de Rechtbank Gelderland zich uitgelaten over de vraag of een waterschap als waterbeheerder moet zorgen voor de permanente beschikbaarheid van beregeningswater voor fruittelers in periodes van nachtvorst. Nadat de rechtbank vaststelde dat het in het watersysteem in kwestie feitelijk onmogelijk was om sneller meer water aan te voeren, overwoog de rechtbank over de taak en verantwoordelijkheid van het waterschap als volgt:

“Dit betekent dat op het Waterschap alleen de inspanningsverplichting rustte om het (schaarse) aanwezige water zo goed en eerlijk mogelijk te verdelen.”

De plicht om het water “zo goed en eerlijk mogelijk te verdelen” is overigens geen vrijbrief voor het waterschap om op de handen te kunnen gaan zitten als het water op dreigt te raken. Wel laat de rechtbank hiermee zien dat áls het waterschap zich met de beschikbare mensen en middelen (vgl. het Bargerbeek-arrest) maximaal heeft ingespannen om het beschikbare water te krijgen waar het zijn moet, eventuele schade als gevolg van een onverhoopt watertekort voor rekening van aangelanden zelf blijft. 

Zie verder de delen 1 t/m 4, 6 en 7 van onze blogserie, voor een update over: watersysteemtoets en riooloverstorten, stelplicht en bewijslast, ophogen van gronden, opstalaansprakelijkheid, strafvervolging bij het vangen van een bever en schade ten gevolge van verzilting.

Auteurs

< Naar overzicht